Başkanın Mesajı

Başkanın Mesajı


Başkan Prof. Dr.  Ahmet ERDİL


Mekatronik, makine, elektrik-elektronik, kontrol ve bilgisayar teknolojilerinin kesişim alanını kapsayan bir mühendislik felsefesi ve mühendislik uygulamalarına tümleşik bir yaklaşımdır. İlk kez 1969 yılında Japon Yoshikawa Firması tarafından ortaya atılan mekatronik yaklaşımı, mühendislik tasarımı ve eğitimini derinden etkileyerek kısa zamanda tüm dünyaya yayılmış ve popülerliği günden güne artmaktadır. 21. yüzyılın karmaşık ve dinamik mühendislik tasarım ve üretim sorunları, ancak disiplinler arası bir yaklaşım içinde algılanıp, yorumlanabilmektedir. Bu gerçeğin farkına varıp mekatronik tasarım ilkelerini özümseyen ve mekatroniğin üretimdeki kritik rolünü görüp bu alanda yatırım yapan ülkeler önemli teknolojik gelişmelere imza atmışlardır. Türkiye’de mekatronik alanında kurumsal düzeyde ilk çalışmalar 1990’lı yıllarda Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde başlatılmıştır. Kocaeli Üniversitesi, ülkemizde mekatronik mühendislerine ve mekatronik alanında yapılan çalışmalara büyük ihtiyaç olduğunun farkına varmış ve 2000 yılında ülkemizde ilk defa lisans düzeyinde eğitim veren Mekatronik Mühendisliği Bölümünü açmıştır. Bölümümüz bu bağlamda Türkiye’nin lisans düzeyinde eğitim veren ilk mekatronik mühendisliği bölümü olma ünvanına sahip olup mekatronik kavramının Türkiye’de benimsenmesi ve yaygınlaşması konusunda öncü rolü üstlenerek önemli katkılarda bulunmuştur. Bölümümüz 2013 yılında aldığı akreditasyonla aynı zamanda Türkiye’nin MÜDEK akreditasyonuna sahip ilk mekatronik mühendisliği bölümü olmuştur. Mezunlarımız Türkiye’nin ilk mekatronik mühendisleri arasında olup, mezunlarımızın bir kısmı Türkiye’nin farklı bölgelerindeki üniversitelerde açılan ve açılmakta olan mekatronik mühendisliği bölümlerinin kadrolarına yerleşmişlerdir. Ayrıca, üniversitemiz Öğretim Üyesi Yetiştirme (ÖYP) kapsamında ülkemizin birçok mekatronik mühendisliği bölümüne eleman yetiştirmiştir. Böylece çok sayıda mekatronik mühendisliği bölümü ile kuvvetli bağlarımız mevcuttur.


Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, ülkemizin en gelişmiş sanayi bölgesinin merkezinde yer alan köklü bir öğretim kurumu olarak yetiştirdiği mühendislerle, ülkemizin kalkınmasında ve gelişmiş ülkeler seviyesine çıkmasında çok önemli rol oynamaktadır. Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim kadrosunda konusunda uzman, tecrübeli ve birikim sahibi öğretim üyeleri ile birlikte; değişen dünyanın üniversite anlayışı ile donanmış, genç, dinamik, araştırma odaklı akademisyenleri, ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli mühendisler yetiştirmektedir.

Saygılarımla


Prof. Dr. Ahmet ERDİL
Bölüm BaşkanıDemo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors