Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği


Duyuru Detayı

Başlık: "Alttan Kalan Dersleri Alma Zorunluluğu Hakkında - ÖNEMLİ!!!"

Yayınlayan:
Arş. Gör. İ. Malik KUNDAKÇI

Duyuru Tarihi:
18 Eylül 2017

Duyuru Açıklaması:
Üniversitemiz lisans öğretiminin bağlı olduğu, 1 Haziran 2016 yılında çıkan yönetmeliğe göre;
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 48 – (1) 31/5/2015 tarihli ve 29372 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kocaeli Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
İntibak GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ikinci ve daha üst sınıflarda eğitim-öğretim görmekte olan öğrenciler, yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümlerine tabi olurlar. 

Bu hüküm gereği 3 ve daha üst sınıflarda okumakta olan öğrenciler 31 Mayıs 2015 tarihinde çıkan yönetmeliğe tabi olurlar. 

31 Mayıs 2015 yılında çıkan yönetmeliğe göre;

Madde 13-(2) Öğrenciler akademik takvimde belirtilen süreler içinde Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yeni bir derse kayıt yaptırabilir veya kayıt yaptırdıkları bir dersi bırakabilir. Öğrenci, ders kayıt işlemlerinde, önceki yarıyıllardan hiç almadığı ve devamsızlıktan kaldığı dersleri öncelikle almak zorundadır. Devam koşulu sağlandığı halde başarısız olunan dersler için programdaki ders çakışma durumu dikkate alınmaz.

Bu hüküm gereği 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 3. ve daha üst sınıfta olan öğrenciler başarısız oldukları dersi, öncelikle almak zorunda değildir.  Fakat hiç almadıkları ve daha önce devamsızlıktan kalan dersleri öncelikle almak zorundadırlar. 1. ve 2. sınıflar bu hakka sahip değildir.

Değişiklik yapmak isteyen öğrencilerimizin ivedilikle danışmanlarına başvurup durumlarını düzeltmeleri gerekmektedir.