Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği


Duyuru Detayı

Başlık: "KISMI ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA BURSU-SONBAŞVURU-7Ekim"

Yayınlayan:
Arş. Gör. Dr. Öznur KÜÇÜKSARI

Duyuru Tarihi:
29 Eylül 2017

Duyuru Açıklaması:

KISMI ZAMANLI ÖĞRENCI ÇALIŞTIRMA BURSU SON BAŞVURU TARİHİ GÜNCELLENMİŞTİR.

Ekte ‘’Sağlık Kültür ve Spor Dairesi başkanlığı’nın’’  üniversitemizin vereceği kısmi zamanlı öğrenci bursu hakkındaki duyurusu bulunmaktadır.     


Duyuru içinde birimlere alınacak öğrencilerin yapacağı işin adı ve niteliği , burs koşulları gibi gerekli bilgiler bulunmaktadır.     

Başvurular ekteki Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Başvuru Formu ile birlikte ilgili Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/Meslek Yüksekokulu/Daire Başkanlıklarına yapılacaktır.    

Başvuru formu ektedir.     

SADECE MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ  laboratuvarlarında görevlendirilmek üzere başvuran öğrenciler MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM SEKRETERLİĞİ’NE başvuru formlarını bırakacaklardır.   
  

Mekatronik Mühendisliği’nde görevlendirilecek öğrenciler için derslerde verilen laboratuvarlar konusunda bilgi ve beceri sahibi olma şartı aranmaktadır. Bu yüzden Mekatronik Mühendisliği  Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Bursu için en az II. Sınıf öğrencisi olunmalıdır.     

Diğer birimlerdeki işlerde çalışmak için başvuru yapacak öğrenciler ilgili birimlere ve bölümlere başvurularını yapacaklardır.    

Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma bursu için en geç 7 Ekim 2017 mesai bitimine kadar başvuruda bulunabilirsiniz.     

Duyuru Dosyası: