Kocaeli Üniversitesi | Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği


Duyuru Detayı

Başlık: "Mikro Lab / 13.12.2017"

Yayınlayan:
Arş. Gör. Tuğçe YAREN

Duyuru Tarihi:
12 Aralık 2017

Duyuru Açıklaması:
Arkadaşlar, 

Bu haftaki laboratuvarda ADC ve seri iletişim uygulamaları yapılacaktır. 

Deney - 7 ADC ve Deney - 9 USART föyüne çalışarak gelin. Uygulamaların Proteus devrelerini kurup, örnek uygulama gerçekleştirin. Proteus devrenizin çalıştığından emin olarak gelin veya problem varsa halledin. Gerekli uyarı yapıldığından, Proteus devrenizin çalışmaması bu haftaki labda geçerli bir bahane olmayacak ve notlandırmanız buna göre yapılacaktır. 
Ayrıca herkes kendi lab saatinde laboratuvarda olsun. (Dönem başından beri olduğu gibi: her saat  başı bir grup. Grup birleştirme, saat değişikliği söz konusu değil.) Kendi lab saatinde labda olmayan başka grupla deneye giremeyecektir.

Uyarıları dikkate alın, bilginize.