Hakkımızda

HAKKIMIZDA

 • Kocaeli Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü, devlet üniversiteleri arasında kurulan ilk Mekatronik Mühendisliği bölümü olma özelliğiyle ülkemizde bu alanda öncülük etmiştir.
 • Mekatronik mühendisliği; makine, elektrik-elektronik ve kontrol gibi mühendislik dalları ile bilgisayar ve özellikle yazılım mühendisliği dallarını artı değer sağlayacak (sinerjik) biçimde bütünleştiren modern bir disiplinler arası mühendislik tasarımı yaklaşımıdır.
 • Mühendislik tasarım ve çözümlemelerinde çeşitli bilgisayar destekli tasarım araçlarından yararlanılması ile laboratuvar ortamlarında gerçekçi mühendislik problemlerinden yola çıkmak suretiyle öğrencilerin karmaşık tasarım ve uygulama sorunlarıyla yüz yüze getirilmesi Mekatronik Mühendisliğinin temel özellikleri arasında yer almaktadır.
 • KOÜ Mekatronik Mühendisliği diplomasına sahip, yukarıda değinilen çok yönlü, tümleşik bilgi ve kavramlarla donatılmış bir mühendis, bilgisayarların bütünleştirdiği üretim sistemleriyle iş gören yüksek teknolojili firmalardan, ileri otomasyon ürünlerini geliştiren ve kullanan araştırma merkezlerine kadar çeşitli alanlarda öncelikli iş bulabilme ayrıcalığına sahip olacaktır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak Mekatronik Mühendisliği günümüzün ve geleceğin mühendislik dalı olarak öngörülmektedir.


BÖLÜMÜN ÖĞRETİM ÜYESİ / ELEMANLARI SAYISI

 • Profesör: 6
 • Doçent: 1
 • Doktor Öğretim Üyesi: 2
 • Araştırma Görevlisi: 12’dir


BÖLÜMÜN ÖĞRETİM ÜYESİ / ELEMANLARI SAYISI

 • Bölüm Sekreteri


BÖLÜMÜN ÖĞRENCİ SAYILARI

 • Doktora Öğrenci Sayısı: 23
 • Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı: 96
 • I. Öğretim (Gündüz) Lisans Öğrenci Sayısı: 462
 • II. Öğretim (Gece) Lisans Öğrenci Sayısı: 412


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors