İntibak ve Muafiyet İşlemleri

İntibak ve Muafiyet İşlemleri

Ders muafiyeti talebi olan öğrenciler 2020-2021 ders yılı itibariyle ekteki formu doldurarak intibak komisyonuna e-posta yolu ile başvuru yapacaklardır.


Link1: Ders Muafiyeti Dilekçesi


İntibak (Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Yurt Dışı, Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş) ile Rusya–Suriye-Mısır ve Yemen Üniversitelerinden Yatay Geçiş ve muafiyet işlemleri için:


Kocaeli Üniversitesi Rektörlük duyurularını ya da Mühendislik Fakültesi duyuruları takip edebilirsiniz:

Link2: www.kocaeli.edu.tr/duyurular.php

Link3: mf.kocaeli.edu.tr/duyurular.php


Başvuru yapmadan önce, KOÜ İntibak Yönetmeliğini'de incelemeniz gerekmektedir:

Link4: Kocaeli Üniversitesi İntibak Yönetmeliği


Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors