MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ MÜDEK ALT KURULLARIKOMİSYONLAR

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hasan OCAK

Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Selçuk KİZİR

Bölüm MÜDEK Koordinatör

Yrd. Doç. Dr. Selçuk KİZİR

Bölüm MÜDEK Koordinatör Yardımcısı

Yrd. Doç. Dr. Serkan ZEREN

Öğrencilerle İlişkiler Alt Kurulu

Prof. Dr. Ahmet ERDİL

Prof. Dr. H. Metin ERTUNÇ

Arş. Gör. Gürkan KÜÇÜKYILDIZ

Arş. Gör. İ. Malik KUNDAKÇI

Program Eğitim Amaçları Organizasyon ve Karar Alma Süreçleri Alt Kurumu

Prof. Dr. Cüneyt OYSU

Yrd. Doç. Dr. Serkan ZEREN

Arş. Gör. Mehmet GÜLEÇ

Arş. Gör. Cenk KARAMAN

Program Çıktıları ve Programa Özgü Ölçütler Alt Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Selçuk KİZİR

Yrd. Doç. Dr. Serkan ZEREN

Arş. Gör. Ersin YOLAÇAN

Arş. Gör. M. Kıvanç ÇELİK

Arş. Gör. Orkun YILMAZ

Eğitim Planı ve Öğretim Kadrosu Alt Konusu

Prof. Dr. Hasan OCAK

Yrd. Doç. Dr. Metin AYDIN

Arş. Gör. Suat KARAKAYA

Arş. Gör. H. Emre GÜNER

Arş. Gör. Kaplan Kaplan

Sürekli İyileştirme, Ölçme ve Değerlendirme Alt Kurulu

Prof. Dr. Zafer BİNGÜL

Prof. Dr. Muharrem YILMAZ

Arş. Gör. Dr. Özgür (TÜRKMEN) KÜÇÜKSARI

Arş. Gör. Haluk ÖZAKYOL

Araştırma, Altyapı, Kurum Desteği, Parasal Kaynaklar ve Güvenlik Alt Kurulu

Prof. Dr. Hasan OCAK

Arş. Gör. Dr. Özgnur (TÜRKMEN) KÜÇÜKSARI

Arş. Gör. Melih KUNCAN


 

Ana Sayfa