Program Çıktıları


   

  PÇ1

  Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Mekatronik Mühendisliği alanında uygulama becerisi

  PÇ2

  Verileri analiz etme ve yorumlama becerisinin yanı sıra, deney tasarlama ve deney yapma becerisi

  PÇ3

  Belirlenen gereksinimleri karşılayacak karmaşık bir mekatronik sistemin tümünü veya bir bileşenini, gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, tasarlama, geliştirme ve değerlendirme becerisi

  PÇ4

  Disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda yer alma ve uyumlu çalışma becerisi; bireysel çalışma becerisi

  PÇ5

  Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme, çözme ve benzetim becerisi

  PÇ6

  Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

  PÇ7

  Türkçe etkin sözlü ve yazılı iletişim kurma becerisi

  PÇ8

  Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini algılama ve yaşam boyu öğrenimi uygulama becerisi

  PÇ9

  Mühendislik tasarım ve analizlerinde modern araç ve yöntemleri seçme ve kullanma becerisi

  PÇ10

  Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalık

  PÇ11

  Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık

  PÇ12

  İngilizceyi mesleği ile ilgili kullanma, sözlü ve yazılı olarak etkin iletişim kurma becerisi

  PÇ13

  Bilgiye erişme ve bu amaçla kaynak araştırması yapma, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanma becerisi              

    

 

Ana Sayfa